Naši ľudia

Kliknutím na obrázok uvedený nižšie si prečítajte príbehy našich kolegov

Manažér pre oblasť kvality, životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Manažér prevádzky

Manažérka ľudských zdrojov

Finančná manažérka

Rozmanitosť a Začlenenie

V syncreone vítame všetkých. Sme hrdí na našu rôznorodú pracovnú silu a oslavujeme individuálne rozdiely tým, že ich začleníme do flexibilného prostredia.

syncreon je zamestnávateľ s rovnakými príležitosťami. Hľadáme ľudí s vášňou, odhodlaním a ochotou zdieľať svoje jedinečné nápady a schopnosti, ktoré nám pomôžu posunúť naše podnikanie vpred.

Jednou z našich súčasných iniciatív je rozširovanie príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím. Na podporu toho cieľa, sa venujeme vzdelávaniu našich členov tímu v oblasti informovanosti o začleňovaní, aby sme zaistili, že sa všetci noví zamestnanci budú cítiť vítaní.

syncreon má bohatú históriu podpory schopností a vedomostí svojich zamestnancov. Téma nášho globálneho komunitného informačného programu je „Prístup a posilnenie postavenia pre ľudí všetkých schopností“. Spoločnosť Syncreon dlhodobo zhromažďovala finančné prostriedky pre lokálne a charitatívne organizácie po celom svete s cieľom pomôcť iným maximalizovať ich individuálny potenciál pri prekonávaní prekážok. Túžba pomáhať druhým je jedným z charakteristických znakov, vďaka ktorým je syncreon skvelým miestom na prácu; je to súčasť našej nadácie.

 * syncreon  nediskriminuje žiadneho pracovníka na základe rasy, farby pleti, veku, pohlavia, rodovej identity, sexuálnej orientácie, etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, náboženstva, politickej príslušnosti, členstva v odboroch, národného pôvodu, rodinného stavu alebo rodovej identity pri prijímaní do zamestnania a pri zamestnávaní.