Naši ľudia

Kliknutím na obrázok uvedený nižšie si prečítajte príbehy našich kolegov

Manažér pre oblasť kvality, životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Manažér prevádzky

Manažérka ľudských zdrojov

Finančná manažérka

Rozmanitosť a Začlenenie