Corporate Functions sk_SK

Korporátne funkcie

Naše tímy podnikových funkcií – finančné oddelenie, právne oddelenie, oddelenie obstarávania a oddelenie ľudských zdrojov – slúžia ako strategické body pre úspech našej prevádzky a podnikania. Tieto tímy združujú odborníkov, ktorí poskytujú smer, vedenie a zapájanie sa do podnikania a pracujú na zaistení dôslednosti a dodržiavania predpisov zo strany regionálnej a globálnej perspektívy počas našej každodennej prevádzky.

Sledovať ponuky v tejto kategórii