Sales and Marketing sk_SK

Predaj a Marketing

Náš marketingový tím vytvára a implementuje marketingovú stratégiu spoločnosti syncreon s cieľom budovat' našu značku a zamerat' sa na popredných automobilových a technologických zákazníkov. Náš predajný tím predáva naše riešenia a služby a zároveň buduje dlhotrvajúce strategické vzťahy s našimi budúcimi aj súčasnými zákazníkmi. Tieto tímy spolupracujú a vytvárajú dôslednú správu, ktorá si získava nové kontakty a zlepšuje našu pozíciu na svetovom trhu.

Sledovať ponuky v tejto kategórii