Pripojte sa k dynamickému tímu spoločnosti syncreon, ktorá zabezpečuje zákaznícku a prevádzkovú jedinečnosť v odvetví dodávateľského reťazca.  Dodávame 3PL a 4PL riešenia prispôsobené dynamickému vývinu priemyslu a trhu.

Už viac ako 60 rokov sa špecializujeme na návrh a prevádzkovú jedinečnosť v odvetví dodávateľského reťazca pre automobilový priemysel, technológie, spotrebiteľské produkty, priemyselné spoločnosti, ďalej spoločnosti poskytujúce zdravotnú starostlivosť a medicínske technológie. Spolupracujeme so zákazníkmi pri poskytovaní špecializovanej logistiky, prevádzkovej dokonalosti a riešení v oblastiach: plnenie, eCommerce a riešenia s pridanou hodnotou, podpora výroby & montážne služby, exportné balenie, riadenie dopravy a spätný chod, opravy a servisné diely.

Dnes máme viac ako 14 000 zamestnancov pracujúcich vo viac ako 100 lokalitách po celom svete, ktorí sa tešia z našej podpornej kultúry, rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, rozvoju ľudí a skvelých kariérnych príležitostí.

PRIDAJTE SA K NAŠEJ TALENTOVEJ SIETI

Zostaňte v spojení prostredníctvom našej siete! Zadajte svoj e-mail a povedzte nám niečo o sebe a my Vás budeme informovat' o pripravovaných udalostiach a príležitostiach, ktoré zodpovedajú Vašim záujmom.

Už ste členom?

Naše kariérne oblasti

Rozmanitosť a Začlenenie

V syncreone vítame všetkých. Sme hrdí na našu rôznorodú pracovnú silu a oslavujeme individuálne rozdiely tým, že ich začleníme do flexibilného prostredia.

syncreon je zamestnávateľ s rovnakými príležitosťami. Hľadáme ľudí s vášňou, odhodlaním a ochotou zdieľať svoje jedinečné nápady a schopnosti, ktoré nám pomôžu posunúť naše podnikanie vpred.

Jednou z našich súčasných iniciatív je rozširovanie príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím. Na podporu toho cieľa, sa venujeme vzdelávaniu našich členov tímu v oblasti informovanosti o začleňovaní, aby sme zaistili, že sa všetci noví zamestnanci budú cítiť vítaní.

syncreon má bohatú históriu podpory schopností a vedomostí svojich zamestnancov. Téma nášho globálneho komunitného informačného programu je „Prístup a posilnenie postavenia pre ľudí všetkých schopností“. Spoločnosť Syncreon dlhodobo zhromažďovala finančné prostriedky pre lokálne a charitatívne organizácie po celom svete s cieľom pomôcť iným maximalizovať ich individuálny potenciál pri prekonávaní prekážok. Túžba pomáhať druhým je jedným z charakteristických znakov, vďaka ktorým je syncreon skvelým miestom na prácu; je to súčasť našej nadácie.

 * syncreon  nediskriminuje žiadneho pracovníka na základe rasy, farby pleti, veku, pohlavia, rodovej identity, sexuálnej orientácie, etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, náboženstva, politickej príslušnosti, členstva v odboroch, národného pôvodu, rodinného stavu alebo rodovej identity pri prijímaní do zamestnania a pri zamestnávaní.