Engineering & IT sk_SK

Inžinierstvo a IT

Nezameniteľné riešenia svetovej úrovne spoločnosti syncreon sú výsledkom našich inžinierskych a IT tímov. Tímy sú zodpovedné za celý dizajn, implementáciu a údržbu našich riešení. Naše inžinierske tímy sa usilujú o optimalizáciu našej prevádzkovej efektivity a sústredia sa na inováciu, produktivitu, automatizáciu a nepretržité zlepšovanie pomocou nástrojov, ako sú Method Time Measure a Six Sigma. Naše IT tímy prinášajú integráciu a komunikáciu v reálnom čase spolu s vlastným systémom riadenia skladov vrátane prepravy, triedenia a automatizovaných systémov uskladňovania a spätného výberu spoločnosti syncreon. Systém riadenia skladov je vytvorený našou spoločnosťou a všetci IT profesionáli pracujúci v spoločnosti syncreon sú kľúčovými prispievateľmi k systémovým zlepšeniam a posilneniam. Naše technické tímy majú v rámci priemyslu vždy zmysel pre trendy a inovácie budúcnosti.

Sledovať ponuky v tejto kategórii