Nasi Ludzie

Kliknij na zdjęcia poniżej, aby poznać historię naszych pracowników

Kierownik ds. Jakości, Środowiska i BHP 

Kierownik Oparacyjny Zakładu

Kierownik Działu Kadr

Kierownik Finansowy

Różnorodność i Integracja