Nasi Ludzie

Kliknij na zdjęcia poniżej, aby poznać historię naszych pracowników

Kierownik ds. Jakości, Środowiska i BHP 

Kierownik Oparacyjny Zakładu

Kierownik Działu Kadr

Kierownik Finansowy

Różnorodność i Integracja

W syncreon witamy wszystkich. Jesteśmy dumni z naszego zróżnicowanego personelu i celebrujemy indywidualne różnice poprzez przyjmowanie ich w integracyjnym środowisku. syncreon jest pracodawcą oferującym równe szanse. Szukamy ludzi z pasją, zapałem i chęcią dzielenia się swoimi unikalnymi perspektywami i talentami, aby pomóc w rozwoju naszej firmy.

Jedną z naszych obecnych inicjatyw jest zwiększenie możliwości dla osób niepełnosprawnych. W tym celu staramy się edukować członków zespołu syncreon w zakresie świadomości i integracji, aby zapewnić, że wszyscy nowi pracownicy czują się mile widziani.

syncreon ma bogatą historię wspierania rozwoju. Motywem przewodnim naszego globalnego programu pomocy dla społeczności jest "Dostęp i wsparcie dla ludzi o wszystkich możliwościach". Od lat syncreon zbiera fundusze dla lokalnych organizacji charytatywnych na całym świecie, których celem jest pomoc innym w maksymalizacji ich indywidualnego potencjału i pokonywaniu przeszkód.

syncreon jest pracodawcą oferującym równe szanse. Szukamy ludzi z pasją, zapałem i chęcią dzielenia się swoimi unikalnymi perspektywami i talentami, aby pomóc w rozwoju naszej firmy.

Chęć pomagania innym jest jedną z cech, które sprawiają, że syncreon jest wspaniałym miejscem pracy; jest to część naszego fundamentu.

* syncreon nie będzie dyskryminował żadnego pracownika ze względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię, przynależność polityczną, przynależność związkową, pochodzenie narodowe, stan cywilny lub tożsamość płciową przy zatrudnianiu i praktykach pracowniczych.