Jacqueline z Memphis, stan Tennessee

Kierownik Działu Kadr


Czym się Pan/Pani zajmuje w syncreon?

Moje główne zadania na stanowisku Kierownika Działu Personalnego obejmują takie kwestie jak: rekrutacja, zatrudnienie, wprowadzanie nowych pracowników, zarządzanie relacjami z pracownikami, zarządzanie wynikami, wdrażanie polityk oraz dbanie o zgodność z przepisami prawa pracy. Ponadto odpowiadam za bezpieczeństwo pracowników.

Co jest ważne w Pańskiej pracy.

Cenię sobie możliwość pracy w zespole, by:
• przekraczać oczekiwania, • pomagać tworzyć bezpieczne środowisko pracy,
• pełnić funkcję „ambasadora” naszych pracowników,
• wspierać wzrost naszego przedsiębiorstwa,
• zdobywać nowe umiejętności,
• rozwijać się zawodowo oraz
• robić to, co lubię.

Dlaczego syncreon?

Wybrałam firmę syncreon ponieważ jest odnoszącym sukcesy globalnym przedsiębiorstwem.

Czego się Pan nauczył w syncreon?

Zauważyłam, że w syncreon kluczowymi składowymi sukcesu są konsekwentność i poświęcenie.