Engineering & IT pl_PL

Inżynieria i Informatyka

Proponowane przez syncreon, wyróżniające się światowej klasy rozwiązania, to wynik pracy zespołów inżynierów i informatyków. Zespoły te odpowiedzialne są za koncepcję, wdrożenie i utrzymanie tychże rozwiązań. Zespoły inżynierów robią wszystko, aby zoptymalizować naszą działalność operacyjną, skupiając się na innowacyjności, produktywności, automatyzacji i ciągłym doskonaleniu, korzystając z narzędzi takich jak MTM i Sześć Sigma. Zespoły informatyków odpowiadają za integrację i komunikację w czasie rzeczywistym z autorskim systemem zarządzania magazynem WMS, sortownią i zautomatyzowanymi systemami przechowywania i udostępniania. Nasz system zarządzania magazynem został opracowany wewnętrznie i wszyscy pracujący w firmie syncreon informatycy przyczyniają się do jego poprawy i udoskonalenia. Nasze zespoły techniczne nieustannie szukają przyszłościowych trendów i innowacji w przemyśle.

Przeglądaj oferty pracy z tej kategorii