Amanda, Dublin, Írország

Pénzügyi menedzserMivel foglalkozik a synceon-nál?

Felelősségem az írországi és lengyelországi telephelyek pénzügyi feladatainak ellátása, amibe beletartozik a termelés havi vezetőségi beszámolójának kezelése, a mérleg készítés, a negyedéves és éves adóbevallások, valamint a 14 syncreon szervezet éves kötelező pénzügyi kimutatásainak elkészítése. Emellett én irányítom az írországi és lengyelországi csapatok napi működését is.

Mit tart fontosnak a munkájában?

A munkám legfontosabb elemét a csapataimban dolgozó emberek adják, nem lehetek sikeres a munkakörömben anélkül, hogy mindkét csapat napi szinten ne tenne folyamatos erőfeszítéseket és ne dolgozna keményen. Számomra nélkülözhetetlen a kölcsönös tisztelet. Mély elégedettséggel tölt el a munkám, és minden nap azzal az érzéssel térek haza, hogy elértem az aznapi célomat, mindazon kihívások ellenére, amelyeket az egyes napok hoznak.

Miért döntött épp a syncreon mellett?

Pályám során párhuzamosan és elválaszthatatlanul fejlődtem együtt a syncreonnal, korábban pedig a Walsh Westernnel. A munkaviszonyom 20 évre nyúlik vissza, és abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy végignézhettem, hogyan válik a vállalat azzá, aminek ma ismerjük. Véleményem szerint sikerünk egyik fő összetevője a munkatársaink lojalitása, amelyhez a syncreon munkatársakkal szembeni lojalitása társul, és nagyon remélem, hogy az elkövetkező években is a részese maradhatok ennek a csapatnak.

Mit tanult meg a syncreonnál?

A syncreonos éveim során megtanultam keményen dolgozni, eltökéltnek és lojálisnak lenni, valamint szakmai sikereket elérni, és örömömet is leltem mindezekben.