Job Details

Supervisor Test Engineer

*** For English see below ***

 

Wil jij een sleutelrol spelen in het ondersteunen van nieuwe projecten, diensten en producten? Ben je bedreven in hardware, systeemconfiguratie en probleemoplossing? Heb je ervaring in een technische omgeving en ben je in staat om een team te leiden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Als Supervisor Test Engineer bij DP World ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van nieuwe projecten, het ontwerpen van processen, het instellen van apparatuur en het bieden van training en begeleiding aan onze operationele teams. Je fungeert als de schakel tussen ons Customer Project Management-team en onze testengineers, waarbij je waardevolle input levert in termen van processen, testscripts en opzet. Bovendien fungeer je als het aanspreekpunt voor escalaties van het klantprojectmanagement.

 

Jouw verantwoordelijkheden omvatten ook het voeren van gesprekken die deel uitmaken van het HR-cyclus, zoals PMP-gesprekken, ziekteverzuiminterviews en correctiegesprekken. Je bent in staat om een stimulerende en ondersteunende rol te spelen voor de manager en je teamleden, waarbij je heldere verwachtingen stelt en fungeert als een rolmodel binnen de organisatie.

In deze rol ben je ook verantwoordelijk voor back-up planning voor alle Test Engineering-posities, het aanpakken van mogelijkheden voor verbetering op het gebied van veiligheid, efficiëntie en het loggen en oplossen van IT-tickets. Het implementeren en handhaven van 5S-normen binnen de afdeling en het rapporteren van ongevallen en bijna-ongevallen vallen ook onder jouw verantwoordelijkheid.

 

Om succesvol te zijn in deze rol, beschik je over uitstekende communicatie- en relatiebouwvaardigheden in het Engels (gesproken, lezen, schrijven op B2-niveau). Daarnaast heb je minimaal 3 jaar ervaring in een technische omgeving, bij voorkeur in een Engineering (Test/Development/Hardware) omgeving, en ben je bekend met imaging-oplossingen. Kennis van programmeren, databases en netwerkconfiguraties is een must.

Je bent in staat om problemen te onderzoeken, te diagnosticeren en op te lossen, waarbij je nauw samenwerkt met interne teams om ervoor te zorgen dat problemen volledig worden opgelost. Het vermogen om te prioriteren onder druk, analytische vaardigheden en technische kennis zijn essentieel in deze functie.

 

Als Supervisor Test Engineer moet je ook uitstekende leiderschapsvaardigheden hebben en in staat zijn om coachend op te treden, zelfs als het gaat om medewerkers binnen andere afdelingen. Je kunt effectief communiceren met verschillende belanghebbenden, zowel intern als extern, en kunt diplomatiek en professioneel omgaan met klanten, leveranciers en andere partijen.

Als een toegewijde Supervisor ben je ook bereid om te reizen en nieuwe trainingsmogelijkheden te omarmen. Je kunt goed omgaan met veranderingen en bent in staat om beslissingen te nemen die bijdragen aan de verbetering van onze processen en diensten.

 

Ben jij de gedreven en veelzijdige Supervisor Test Engineer die we zoeken? Solliciteer nu en help ons om onze technische diensten naar een hoger niveau te tillen!

Reageer nu en sluit je aan bij ons enthousiaste team van technische professionals die streven naar continue verbetering en succes!

 

Compensatie

DP World biedt uitdagende rollen binnen een sterk groeiende internationale organisatie. We streven ernaar om de juiste mensen aan te nemen en te ontwikkelen, national en internationaal. We stimuleren persoonlijke groei en zelfontplooiing binnen een informele sfeer. Wij bieden een marktconform compensatiepakket.

 

Over DP World 

Wij zijn de toonaangevende leverancier van wereldwijde slimme end-to-end supply chain-logistiek, die de handelsstroom over de hele wereld mogelijk maakt. Ons uitgebreide assortiment aan producten en diensten dekt elke schakel van de geïntegreerde toeleveringsketen – van maritieme en binnenlandse terminals tot maritieme diensten en industrieparken, evenals technologie gedreven klantoplossingen. Zowel syncreon als Imperial maken deel uit van onze organisatie.

 

We leveren deze diensten via een onderling verbonden wereldwijd netwerk van 295 business units in 75 landen verspreid over zes continenten, met een aanzienlijke aanwezigheid in zowel nieuwe als bestaande markten. Waar we ook actief zijn, we integreren duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze activiteiten en streven naar een positieve bijdrage aan de economieën en gemeenschappen waarin we wonen en werken.

Ons toegewijde, diverse en professionele team van meer dan 103.000 medewerkers van 158 verschillende nationaliteiten zet zich in om ongeëvenaarde waarde te leveren aan onze klanten en partners. We doen dit door ons te richten op wederzijds voordelige relaties – met overheden, verladers, handelaren en andere belanghebbenden in de wereldwijde toeleveringsketen – gebouwd op een fundament van wederzijds vertrouwen en duurzaam partnerschap.

We denken vooruit, anticiperen op veranderingen en zetten toonaangevende digitale technologie in om onze visie verder te verbreden om de wereldhandel op te schudden en de slimste, meest efficiënte en innovatieve oplossingen te creëren, terwijl we zorgen voor een positieve en duurzame impact op economieën, samenlevingen en onze planeet.

 

DP World zet zich in voor de principes van Equal Employment Opportunity (EEO). We zijn er sterk van overtuigd dat het inzetten van een divers personeelsbestand centraal staat in ons succes en we nemen wervingsbeslissingen op basis van uw ervaring en vaardigheden. We verwelkomen sollicitaties van alle leden van de samenleving, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, religie of overtuiging.

 

*** English ***

 

Are you eager to play a key role in supporting new projects, services, and products? Do you possess hands-on experience in hardware, system configuration, and troubleshooting? Are you adept at providing guidance and training to our operations team? If so, we want you!

 

As a Supervisor Test Engineer at DP World you will be responsible for supporting new projects, designing processes, setting up equipment, and providing training and mentorship to our operational teams. You will serve as the liaison between our Customer Project Management team and our test engineers, offering valuable input on processes, test scripts, and setups. Additionally, you will act as the point of contact for escalations from customer project management.

Your responsibilities will also encompass conducting HR cycle conversations such as PMP reviews, absenteeism interviews, and corrective interviews. You will provide backup and support to the manager while establishing clear expectations and acting as a role model within the organization.

In this role, you will also be responsible for backup planning for all Test Engineering positions and addressing opportunities for improvement in areas such as safety and efficiency. You will be required to log and follow up on IT tickets to ensure prompt resolution of issues. Maintaining 5S standards within the department and reporting accidents and near misses will also fall under your purview.

 

To excel in this role, you must possess excellent communication and relationship-building skills in English (spoken, reading, writing at B2 level). Furthermore, a minimum of 3 years of experience in an Engineering (Test/Development/Hardware) environment, preferably with familiarity in imaging solutions, is essential.

Proficiency in programming, database management, and server configuration is a must, alongside a strong analytical aptitude and technical savvy. You should be adept at taking ownership of production and customer-reported issues, seeing problems through to resolution, and escalating unresolved matters to the appropriate internal teams following standard procedures. Knowledge across various departments is also required.

 

Managing and coaching skills are crucial, including effective listening, problem-solving, and respecting all internal and external customers. You should lead your team in a professional manner, demonstrating openness and honesty while seeking and providing feedback.

Having 2-3 years of warehouse experience in a (supporting) supervisory role and a willingness to travel are additional requirements. Your flexibility and willingness to accept new training opportunities will be highly valued.

 

As a Supervisor Test Engineer, you will act as a coach and mentor to staff, even outside your department. You will collaborate proficiently with operations managers, staff, and employees, while demonstrating tact and diplomacy in interactions with customers, suppliers, and vendors. You may also contribute input to the development and revision of various policies and procedures. Your ability to prioritize under pressure, analyze problems, make recommendations to management, and handle personnel issues will be essential in this position. Your proactive approach in anticipating and addressing problems, along with your adaptability to changing priorities and deadlines, will be crucial. Timely communication with the Customer Services Manager regarding any issues will also be expected.

 

Apply now and join our enthusiastic team of technical professionals dedicated to continuous improvement and success!

 

Compensation
DP World offers exciting and challenging roles within a growing international organization. We strive to hire and develop the right people, locally and globally; stimulating personal growth and self-development within an informal atmosphere. We offer a market competitive compensation package.


About DP World

We are the leading provider of worldwide smart end-to-end supply chain logistics, enabling the flow of trade across the globe. Our comprehensive range of products and services covers every link of the integrated supply chain – from maritime and inland terminals to marine services and industrial parks as well as technology-driven customer solutions. Both syncreon and Imperial are part of our family. 

 
We deliver these services through an interconnected global network of 295 business units in 78 countries across six continents, with a significant presence both in high-growth and mature markets. Wherever we operate, we integrate sustainability and responsible corporate citizenship into our activities, striving for a positive contribution to the economies and communities where we live and work. 

Our dedicated, diverse and professional team of more than 97,657 from 158 nationalities are committed to delivering unrivalled value to our customers and partners. We do this by focusing on mutually beneficial relationships – with governments, shippers, traders, and other stakeholders along the global supply chain – relationships built on a foundation of mutual trust and enduring partnership. 

We think ahead, anticipate change and deploy industry-leading digital technology to further broaden our vision to disrupt world trade and create the smartest, most efficient and innovative solutions, while ensuring a positive and sustainable impact on economies, societies and our planet.

DP World is committed to the principles of Equal Employment Opportunity (EEO). We strongly believe that employing a diverse workforce is central to our success and we make recruiting decisions based on your experience and skills. We welcome applications from all members of society irrespective of age, gender, disability, race, religion or belief.

 
By submitting your resume and application information, you authorize DP World to transmit and store your information in the world-wide recruitment database, and to circulate that information as necessary for the purpose of evaluating your qualifications for this or other job vacancies.

 


Job Segment: Test Engineer, Engineering Manager, Logistics, Supply Chain, Engineer, Engineering, Operations